top of page

UWV

Arbeidsmarkt re-integratie
Caprilli.png

Re-integratie dienstverlening
Door de specialisatie met paarden wordt er vanuit Caprilli Coaching en de Senior Caprilli Coaches hele mooie resultaten behaald in onze re-integratiedienstverlening. Hierdoor heeft Caprilli niet voor niets een slagingspercentage van 98%!

Dit doen wij door werknemers vanuit de ziektewet terug te laten keren op de werkvloer, maar ook door vroegtijdige preventie van ziekteverzuim in te zetten. Immers; voorkomen is beter dan genezen!

 

Wanneer je eenmaal in een uitkeringspositie beland bent bij het UWV of de gemeente dan verzorgen wij, als contractpartij van deze instanties, de re-integratiebegeleiding om de afstand tot de arbeidsmarkt weer te verkleinen en om je weer te helpen bij jouw herstel en balans, zodat je weer kunt terugkeren naar actieve deelname aan de maatschappij en/of op de arbeidsmarkt. 

Paardencoaching
Uiteraard speelt paardencoaching een belangrijke rol in de trajecten die ik als Senior Caprilli Coach uitvoer, het is tenslotte de specialisatie van Caprilli. Met behulp van het paard word je meer ontspannen, kom je beter in je vel, ervaar je meer energie en krijg je weer meer zin om activiteiten buitenshuis te ondernemen. Gedurende jouw traject zal je merken dat het paard steeds meer ontspanning laat zien in reactie op jou wanneer jij bij het paard in de paddock komt te staan.

 

Senior Caprilli Coach
Als Senior Caprilli Coach werk ik voor Caprilli Coaching in de regio Twente (Enschede, Hengelo, Almelo en omstreken).  
Caprilli leidt haar mensen
zelf op tot professioneel en gecertificeerd re-integratiecoach, met als specialisatie paardencoaching waarbij de kwaliteit en zorgvuldigheid in de begeleiding altijd gewaarborgd is. Tevens staat Caprilli, en dit geldt voor mij persoonlijk ook, voor het welzijn van de paarden die worden ingezet.

Door als onderaannemer voor Caprilli te werken, kan ik bij Manege en Kampeerboerderij de Barlo in Markelo alle trajecten aanbieden die je bij het UWV kan volgen.

 

Hoe kan ik me aanmelden?
Neem contact op met je contactpersoon van het UWV en laat weten dat je een traject met paardencoaching bij Caprilli Coaching wil volgen. Er zal dan geadviseerd worden om een afspraak in te plannen voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met een Senior Caprilli Coach in jouw regio. Zo kun je gelijk kijken of je een klik hebt met je coach en ga je bespreken hoe het traject er voor jou uit kan zien.

Heb je nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op via stephanie@caprillicoaching.nl of info@caprillicoaching.nl.

Participatie interventie

Participatie Interventie

De re-integratiedienst Participatie Interventie bevat activiteiten die er op zijn gericht je te ondersteunen bij het verwerken van en omgaan met (ernstige) ervaren belemmeringen betreffende jouw gezondheid en/of de daarmee samenhangende emoties in de persoonlijke situatie, zoals bijvoorbeeld het verlies van werk.

 

Deze emoties kunnen o.a. betrekking hebben op gevoelens van onbegrip, statusverlies, falen en tekortschieten. In dit soort situaties kan tevens sprake zijn van problematiek op andere leefgebieden, zoals sociaal functioneren en dagbesteding.

 

De (ervaren) belemmeringen en/of de daarmee samenhangende emoties hebben er toe geleid dat je je bevindt in een situatie van apathie of inertie (wachtstand). Je verkeert in een relatief sociaal isolement; de contacten die je hebt, beperken zich veelal tot de huiselijke kring.

Bevorderen Maatschappelijke Deelname

De re-integratiedienst Bevorderen Maatschappelijke Deelname heeft als doel de fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen.

 

Het gaat hier onder andere om het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van grenzen, de (eerste voorzichtige opbouw van de) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk.

 

Als gevolg daarvan zal je persoonlijke effectiviteit verbeterd zijn en is het mogelijk structureel deel te nemen aan activiteiten in georganiseerd verband.

Bevorderen maatschappelijke deelname
Begeleiding bij scholing

Begeleiding bij Scholing

Als het voor jou noodzakelijk is, zet UWV scholing in.

In de Beleidsregels Scholing is informatie opgenomen over wat UWV onder een scholing verstaat en welke voorwaarden hieraan zijn verbonden.

 

Het volgen van scholing vraagt van jou dat je gestructureerd en planmatig jouw taken en opdrachten die verband houden met scholing uitvoert.

 

Met het aanbrengen van focus op de scholing wordt de kans vergroot dat deze succesvol wordt afgerond, waarna de match met vacatures (die aansluiten bij de scholing) beter kan worden gemaakt.

Praktijk assessment

Het doel van de re-integratiedienst Praktijkassessment is inzicht verkrijgen of en binnen welke termijn je naar (regulier) werk bent toe te leiden.

 

Uitgangspunt is dat je arbeidsvermogen hebt, maar dat het niet duidelijk is of dit vermogen op dat moment voldoende is om te (kunnen) werken in een betaalde baan en wat er voor nodig is om dit vermogen te versterken.

Praktijk assesment
Werkfit

Werkfit

Bij de re-integratiedienst Werkfit gaan we samen werken aan:

Versterken van je werknemersvaardigheden

Het versterken van werknemersvaardigheden zal worden ingezet indien je al wat langer uit het arbeidsproces bent.

De activiteiten zijn er onder andere op gericht om je arbeidsritme op te laten bouwen, te leren onder leiding en toezicht te werken en te leren taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren. 

 

Verbeteren van je persoonlijke effectiviteit

Bij het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit leer je jouw fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen. Als gevolg daarvan zal je persoonlijke effectiviteit verbeteren.

Het gaat hier om het aanleren van vaardigheden die een directe relatie hebben met het effectiever functioneren als individu. Je leert om te gaan met je belemmeringen. Het gaat daarbij om diverse belemmeringen. Deze belemmeringen kunnen zich zowel voordoen in de persoonlijke als in de leefsfeer. In dit kader valt onder andere te denken aan de inzet waardoor je assertiever wordt, je grenzen leert aan te geven, wordt empowered en zo weerbaarder wordt. 

 

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Deze activiteit is er op gericht om je te ondersteunen bij het verkrijgen van een realistische kijk op je capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt. Caprilli Coaching & Training ondersteunt je bij de zoekrichting die past bij je opleiding, interesses, affiniteiten, de sociale context, belastbaarheid en werkervaring.

Stephanie Verbeek-5603.JPG

Neem contact op

Neem vrijblijvend contact met mij op om te vragen naar de mogelijkheden.

Bedankt voor je bericht!

bottom of page